DSOHH’s efteruddannelseskursus 2022

DSOHH’s Efteruddannelseskursus d. 28.-29. august 2020 på Kolding Fjord Hotel

Grundet situationen med Covid-19 pandemien og DSOHH årsmøde 2021 er næste Efteruddannelseskursus udskudt og bliver i stedet afholdt d. 2.-3. september 2022 på Hotel Koldingfjord. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu!

Velkommen til årets efteruddannelseskursus, der afholdes d. 2. og 3. september 2022 på Hotel Koldingfjord

Programmet i år omhandler mellemørekirurgi, benforankrede høreapprater, benigne mundhulemanifestationer, synkefunktionsundersøgelser, biologisk behandling af næsepolypper, EPOS 2020 og senfølger efter COVID19.

Emnerne er relevante for både praksis og hospitalsansatte. Vi håber, I finder kursets indhold spændende, og håber på stor deltagelse efter to års aflysninger.

Her linket, hvor man kan tilgå tilmeldingen direkte:

https://www.conferencemanager.dk/dsohhefteruddannelseskursus2022